wat beweegt het boek? over de opbrengsten van lezen

Het belang van lezen kan niet worden onderschat. Als we het hebben over de opbrengsten ervan, doen we dat meestal in termen van economisch nut. Een hogere leesvaardigheid leidt tot betere schoolprestaties en grotere kansen op de arbeidsmarkt. Dit is mooi, maar lezen biedt nog zoveel meer. Daar zijn boekenliefhebbers tenminste van overtuigd.

De wetenschap is zich de laatste decennia steeds meer bezig gaan houden met de vraag wat lezen doet voor ons welbevinden. Ook ons vermogen om ons in te leven in anderen heeft meer aandacht gekregen binnen het lezersonderzoek. Zijn de wetenschappelijke bevindingen even positief als de vaak hooggespannen verwachtingen?

Zie het septembernummer 2017 van Leesmonitor – Het Magazine. Hierin wordt de actuele stand van zaken besproken. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: het lijkt erop dat wie boeken leest niet alleen meer begrip heeft voor andere mensen, maar zich ook mag verheugen op een langer leven.